EKOXEN SKOGSTJÄNST - TA NER TRÄD

 

Givetvis så träffar vi alltid kunden innan vi fäller något träd. Vi diskuterar igenom situationen med er så ni känner till hur vi har tänker oss att gå tillväga och vad det kommer att kosta. Ni bestämmer hur mycket vi ska göra från fällning till bortforsling och stubbfräsning eller om vi bara ska ta ner trädet och lämna stubbe samt grenar och ris på plats.  

Exempel på vad vi utför:

  • Trädfällning/ nedtagning, sektionsfällning

  • Uppkapning av stam och grenar

  • Bortforsling av stam, grenar och ris

  • Stubbfräsning  •